Polsko Azjatyckie Centrum Przedsiębiorczości - Polish Asian Business Center

Stowarzyszenie Polsko Azjatyckie Centrum Przedsiębiorczości jest młodą, coraz prężniej działającą, organizacją pozarządową z siedzibą w Nowym Sączu. Zrzeszamy entuzjastów i sympatyków Azji oraz nawiązania bliższych relacji, szczególnie gospodarczych pomiędzy Polską a krajami azjatyckimi.